Тра 25

Про життя, свободу і гру

Афоризм:

Непросто жити після смерті. Іноді на це потрібно витратити все життя. Станіслав Єжи Лєц.

Крилатий латинський вислів (і його транскрипція, підкреслення вказує наголос):

Libertas est potestas faciendi id, quod iure licetібертас ест потестас фаціенді ід, квод юре ліцет]: свобода – це можливість робити те, що дозволено правом.

Значення іншомовного слова:

Секретер (франц. secretaire): 1) Гра, що полягає в угадуванні речення за початковими літерами слів. 2) Вид письмового бюро.

Сер 15

Про знання, війну й уловлювач

Афоризм:

Аби щось дізнатися, треба вже дещо знати. Станіслав Єжи Лєц.

Крилатий латинський вислів (і його транскрипція, підкреслення вказує наголос):

Bellum omnium contra omnesеллум омніум контра омнес]: війна всіх проти всіх. Томас Гоббс.

Значення іншомовного слова:

Гетер (англ. getter, від get – досягати, уловлювати): речовина (найчастіше метал), яку введено до електронної лампи тощо, щоб видалити рештки газу після його викачування; поглинач газу.
Читати далі