Сер 25

Про владу, право і самоту

Афоризм:

Коли держава управляється згідно з розумом – ганебні бідність і нужда; коли держава не управляється згідно з розумом – то ганебні багатства і почесті. Конфуцій.

Крилатий латинський вислів (і його транскрипція, підкреслення вказує наголос):

Ubi ius, ibi remedium [убі юс, ібі ремедіум]: де є право, там є і захист.

Значення іншомовного слова:

Монофобія (від моно… і …фобія): психічний стан, при якому людина боїться залишатися на самоті.

Бер 26

Про гідність, закон та ковчег

Афоризм:

Гідна людина не йде по слідах інших людей. Конфуцій.

Крилатий латинський вислів (і його транскрипція, підкреслення вказує наголос):

Quod principi placuit, legis habet vigorem [квод прінціпі плакуіт, легіс габет вігорем]: що вирішив володар, те й має силу закону. Ульпіан.

Значення іншомовного слова:

Ковчег (тюрк.): 1) За біблійною легендою – велике судно (Ноїв ковчег). 2) Тип старовинного плоскодонного річкового судна. 3) Окута металом дерев’яна скриня для зберігання предметів релігійного культу.