Тра 22

Про можливості, помилки та гарний вид

Афоризм:

Що більше можливості говорити, то менше хочеться думати. Флоріан Боднар.

Крилатий латинський вислів (і його транскрипція, підкреслення вказує наголос):

Еrrare humanum est [ерраре гуманум ест]: людині властиво помилятися. Сенека. Іноді зустрічається з продовженням «… stultum est errore perseverare [стультум ест ін ерроре персевераре]» – «… бути впертим у помилці властиво лише дурневі».

Значення іншомовного слова:

Бельведер (італ. belvedere, букв. – чудовий вид): 1) Надбудова над будинком, альтанка на пагорбі, звідки відкривається мальовничий краєвид. 2) Назва деяких палацових споруд, збудованих на високому місці.

Тра 19

Про царя, природу і компетентність

Афоризм:

Цар повинен пам’ятати три речі: він керує людьми, він зобов’язаний керувати ними відповідно до закону, він керує не вічно. Евріпід.

Крилатий латинський вислів (і його транскрипція, підкреслення вказує наголос):

Sufficit ad id natura, quod poscitуффіціт ад ід натура, квод посціт]: природа дає достатньо для того, чого вона вимагає. Мішель Монтень.

Значення іншомовного слова:

Профан (лат. profanus): 1) У Стародавньому Римі – непосвячений; той, хто не має права ходити до храму. 2) Некомпетентна особа, не обізнана в якійсь галузі; неук.

Тра 11

Про дієту, покарання та трос

Афоризм:

Дієта: період голодування, що передує росту ваги. Ядвіга Рутковська.

Крилатий латинський вислів (і його транскрипція, підкреслення вказує наголос):

Non bis in idem [нон біс ін iдем] – букв. «не двічі за те саме»; не можна карати двічі за те саме.

Значення іншомовного слова:

Трос (голл. tros): загальна назва канатів, товстіших за 25 мм. Виготовляють з рослинних або штучних волокон чи зі сталевого дроту.

Тра 07

Про щастя, звичаї та правителя

Афоризм:

Дурень шукає щастя вдалині; мудрий ростить його поруч із собою. Д. Оппенгейм.

Крилатий латинський вислів (і його транскрипція, підкреслення вказує наголос):

O tempora, o mores! [о темпора, о морес]: о часи, о звичаї! Ціцерон (з відомої промови “Проти Катіліни”прим. моя).

Значення іншомовного слова:

Тиран (грец. τύραννος): 1) У Стародавній Греції і містах-республіках Італії 13 – 16 ст. одноосібний правитель, що прийшов до влади насильницьким шляхом. 2) Жорстокий правитель, влада якого грунтується на сваволі й насильстві. 3) Переносно – жорстока людина, мучитель.

Бер 22

Про бажання, суть та поділ

Афоризм:

Недостатньо лише бажати: треба робити. Йоганн Вольфганг фон Гете.

Крилатий латинський вислів (і його транскрипція, підкреслення вказує наголос):

In medias res [ін медіас рес] – букв. «всередину речей»; до головного; в саму суть справи. Горацій.

Значення іншомовного слова:

Сегрегація (лат. segregatio – відокремлення, від segrego – розділяю): 1) Вид расової дискримінації, що полягає у відокремленні «кольорового» населення від «білого», забороні «кольоровому» населенню селитися в районах, де живе «біле» населення. Сегрегації зазнають негри в ряді штатів США, африканське населення Південно-Африканської Республіки та Південної Родезії. 2) Те саме, що й ліквація.

Бер 17

Про заздрість, логіку і голуба

Афоризм:

Заздрiсть – найдурнiша з усiх вад, адже вона не дає нiчого. Оноре де Бальзак.

Крилатий латинський вислів (і його транскрипція, підкреслення вказує наголос):

Post hoc non propter hoc [пост гок нон проптер гок]: «після цього» не значить «внаслідок цього». Подібною є фраза «Cum hoc non propter hoc [кум гок нон проптер гок]»: «одночасно з цим» не значить «внаслідок цього».

Значення іншомовного слова:

Піжон (від франц. pigeon – голуб): пуста, франтувата людина, джиґун.

Лют 22

Про переконання, третю сторону та насичення

Афоризм:

Не перемогти, а переконати — ось що гідне слави. Віктор Гюґо.

Крилатий латинський вислів (і його транскрипція, підкреслення вказує наголос):

Duobus certantibus tertius gaudet [дуобус цертантібус терціус гаудет]: двоє б’ються – третій радіє (має вигоду). Може зустрічатися вираз, що характеризує лише третю сторону: «tertius gaudensерціус гауденс]» – букв. «третій радіючий».

Значення іншомовного слова:

Сатурація (від лат. saturatio – насичення, наповнення): 1) Насичення рідин вуглекислим газом. 2) У цукроварінні – хімічна обробка цукрового соку вуглекислим газом.