Послання до ефесян святого апостола Павла (гл. 1-3)

1-3 4-6

1 Павло, з волi Божої апостол Iсуса Христа, святим i вiр­ним у Христi Iсусi, якi перебувають в Ефесi: 2 благодать вам i мир вiд Бога Отця нашого i Господа Iсуса Христа.

 3 Благословенний Бог i Отець Господа нашого Iсуса Христа, Який благословив нас у Христi всяким духовним благословенням у небесах, 4 бо Вiн обрав нас у Ньо­му ранiше створення свiту, щоб ми були святi й непорочнi перед Hим у любовi, 5 наперед призначивши усиновити нас Собi через Iсуса Христа, за благоволiнням Своєї волi, 6 на похвалу слави бла­годатi Своєї, якою Вiн обдарував нас в Улюбленому, 7 в Якому ми маємо вiдкуплення Кров’ю Його, прощення грiхiв через багатство благодатi Його, 8 яку Вiн щедро дарував нам у всякiй премудростi i розумiннi, 9 вiдкривши нам таїну волi Своєї, за Своїм благоволiнням, яке Вiн ранiш поклав у Hьому, 10 в установлення повноти часiв, щоб усе небесне i земне з’єднати пiд главою Христом. 11 У Hьому ми i стали спадкоємцями, бувши для того наперед призначеними за визначенням Того, Хто все творить за радою волi Своєї, 12 щоб бути нам, якi ранiш уповали на Христа, на похвалу слави Його. 13 У Hьому і ви, почувши слово iстини, благовiстя вашого спасiння, та увiрувавши в Hього, були вiдзначенi обiцяним Святим Духом, 14 Який є запорукою спад­щини нашої для вiдкуплення надбання Його, на похвалу слави Його.

 15 Тому i я, почувши про вашу вiру в Христа Iсуса i про любов до всiх святих, 16 безперестанно дякую за вас Боговi, згадуючи вас у молитвах моїх, 17 щоб Бог Господа нашого Iсуса Христа, Отець слави, дав вам Духа премудростi й одкровення для пiзнання Його 18 i просвiтив очi серця вашого, щоб ви зрозумiли, в чому полягає надiя на Його покликання‚ i яке багатство славної спадщини Його для святих, 19 i яка безмiрна велич могутности Його в нас, що вiрують за дiянням превеликої сили Його, 20 якою Вiн дiяв у Христi, воскресивши Його з мерт­вих i посадивши праворуч Себе на небесах, 21 вище вiд усякого начальства‚ i влади, i сили, i панування, i всякого iменi, названого не тiльки в цьому вiцi, але i в майбутньому, 22 i все пiдкорив пiд ноги Йому, i поставив Його вище за все, главою Церкви, 23 яка є тiло Його, повнота Того, Хто наповнює все у всьому.

 2 I вас, мертвих через злочини i грiхи вашi, 2 в яких ви ко­­лись жили за звичаями свiту цього, з волi князя пiднебесного, духа, що діє тепер в синах противлення, 3 мiж якими i ми всi жили колись за нашими плотськими похотями, виконуючи бажання пло­тi й помислiв, та були за природою дiтьми гнiву, як i iншi, 4 Бог, багатий милiстю з великої Своєї любови, якою нас полюбив, 5 i нас, мертвих за злочини, оживо­творив iз Христом, – благодаттю ви спасенi, – 6 i воскресив iз Hим, i посадив на небесах у Христi Iсусi, 7 щоб у майбутнiх вiках явити безмiрне багатство благодатi Своєї в благостi до нас у Христi Iсусi. 8 Бо благодаттю ви спасенi через вiру, i це не вiд вас, це – Божий дар: 9 не через дiла, щоб нiхто не хвалився. 10 Бо ми – Його творiння, створенi у Христi Iсусi на добрi дiла, якi Бог наперед приготував‚ щоб ми виконували. 11 Отже, пам’ятайте, що ви, колись язичники плоттю, яких називали необрiзаними так званi обрiзанi плотським обрiзанням, рукотворним, 12 що ви були в той час без Христа вiдчуженими вiд громади iзраїльської, чужi завiтам обiтни­цi, не мали надiї i були безбожниками в свiтi, 13 а тепер у Христi ви, що колись були далекими, стали близькими Кров’ю Христовою. 14 Бо Вiн є мир наш, Який створив з обох одне i зруйнував перепону, яка стояла посерединi, 15 скасувавши ворожнечу плоттю Своєю, а закон заповiдей вченням, щоб з двох створити в Собi Самому одну нову людину, вчинивши мир, 16 i в єдиному тiлi примирити обох iз Богом хрестом, убивши ворожнечу на ньому. 17 I, прийшов­ши, благовiстив мир вам, далеким i близьким, 18 бо через Hього i тi й iншi маємо доступ до Отця в одному Духовi.

 19 Отже, ви вже не чужi i не при­шельцi, а спiвгромадяни святим i свої Боговi, 20 утвердженi на основi апостолiв i пророкiв, маючи нарiжним каменем Самого Iсуса Христа, 21 на Якому вся будiвля, складаючись злагоджено, зростає в святий храм у Господi, 22 на якому i ви будуєтесь Духом на оселю Божу.

 3 Задля цього я, Павло, став в’язнем Iсуса Христа за вас‚ язичникiв. 2 Як ви чули про дiян­ня благодатi Божої, даної менi для вас, 3 бо одкровенням менi провi­щена таїна (про що я ранiш напи­сав вам коротко), 4 тому ви, читаючи, можете збагнути моє розу­мiння таїни Христової, 5 яка була провiщена людським синам минулих поколiнь, а нинi вiдкрита святим апостолам Його i пророкам Духом Святим, 6 щоб i язичникам бути спiвспадкоємцями, якi становлять одне тiло, i спiвучасни­ками обiтницi Його у Христi Iсусi через благовiстування, 7 служителем якого був i я за даром благодатi Божої, даної менi дiянням сили Його. 8 Менi, найменшому з усiх святих, дано благодать цю – благовiстити язичникам недослiд­жуване багатство Христове 9 i вiд­крити всiм, у чому полягає будiв­ництво таємницi, споконвiку утає­ної в Бозi, Який усе створив Iсу­сом Христом, 10 щоб нинi стала вiдомою через Церкву начальствам i владам на небесах рiзнома­нiтна премудрiсть Божа, 11 за передвiчним призначенням, яке Вiн здiйснив у Христi Iсусi, Господi нашому, 12 в Якому ми маємо дер­зновення i надiйний доступ через вiру в Hього. 13 А тому благаю вас не сумувати з приводу моїх заради вас скорбот, бо то є ваша слава.

 14 Для цього я схиляю колiна свої перед Отцем Господа нашого Iсуса Христа, 15 вiд Якого iмену­ється всякий рiд на небесах i на землi, 16 щоб дав вам, за багатством слави Своєї, мiцно утвердитися Духом Його у внутрiшньому чоловiковi, 17 вiрою вселитися Христовi в серця вашi, 18 щоб ви, вкорiненi й утвердженi в любовi, могли зрозумiти з усiма святими, що є ширина‚ i довжина, i глибина, i висота, 19 i зрозумiти любов Христову, яка перевищує розумiн­ня, щоб вам сповнитися всiєю повнотою Божою.

 20 А тому, Хто силою, що дiє в нас, може створити незрiвнянно бiльше за те, чого ми просимо або про що помишляємо, 21 слава в Церквi у Христi Iсусi i в усi роди повiк. Амiнь.

1-3 4-6

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *